U wenst Ars in Cathedrali te steunen

Uw giften zijn onontbeerlijk voor het verder voeren van onze actie.

Wij zijn U alvast zeer erkentelijk voor uw financiële steun. Wij herinneren U eraan dat Uw giften (belastingvermindering vanaf 40€) kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding 182/0240/00181, de gestructureerde mededeling die moet gebruikt worden voor de ondersteuning van de culturele activiteiten van de Kathedraal.