Zondag 3 februari 2019 12:30

Messe des Artistes (in het Frans) 

met het Koor Swara o.l.v. Ivan Yohann, Xavier Deprez, orgel. Creatie van de Missa Solemnisvan Xavier Deprez

Voorzitter: Pater Xavier Dijon SJ. Aanwezigheid van vele artiesten en acteurs.

 

De Artiestenmis bestaat al meer dan 40 jaar in de kathedraal van Brussel. Deze lange traditie, uniek in België en Europa, heeft tot nu toe drie aalmoezeniers van de kunstenaars gekend. Eerst was het E.H. Jacques Michiels, die de de Feestmissen heeft opgericht ; zijn opvolgers waren Pater Henri Lambert SJ, en, tot 2017,  Broeder Alain Arnould pp  die de traditie voortzette naar geest en vorm De Artiestenmis  die plaatsvindt op 3 februari 2019 om 12h30 is de gelegenheid om, zich, in deze continuiteit, te verzamelen rond het Woord van God en het levend Brood in de aanwezigheid van muzikanten en acteurs.Xavier Deprez componeerde voor de gelegenheid.een « Missa Solemnis » Het werk is geschreven voor een vierstemmig koor, kerkgemeenschap en orgel.Een mis schrijven is niet nieuw. Het klassieke repertoire kent een indrukwekkend aantal meesterwerken van het genre, en aalmoezeniers van de kathedraal hebben het ten harte genomen om hedendaagse componisten voor een Artiestenmis uit te nodigen zoals Benoît Mernier in 2000.Weinig componisten houden echter rekening met de mogelijkheid om aan de kerkgemeenschap een plaats te geven  in de mis. Sedert Vaticaan II zijn er weliswaar missen in de volkstaal, maar zij hebben niet dezelfde ambitie als deze van  zogenaamde klassieke componisten.Dit is de poging die Xavier Deprez onderneemt net als Jean Langlais, organist van de Sainte-Clotilde Basiliek in Parijs in zijn Mis Salve Regina: een klassieke mis met een voor de samenzang.Het koor Swara o.l.v. Ivan Yohann zal de « Messe Solennelle » creëren, met de componist aan het orgel.

Zondag 3 februari 2019 12:30