Zoals iedereen al wel vernomen heeft, door het bereiken van de leeftijdsgrens, verlaat E.H. Claude Castiau op 31 augustus 2020 zijn ambt als pastoor van de Kathedraal en deken van Brussel-Centrum.

Wij danken hem voor al het werk dat hij volbracht – gedurende 15 jaar – met dynamisme, doorzettingsvermogen en een sterk kerkgevoel. Wij wensen hem het allerbeste toe bij zijn opruststelling.

De naam van zijn opvolger is reeds een tijdje gekend, E.H. Benoît Lobet. Hij is afkomstig van het bisdom Doornik en tot op heden deken van Edingen en Silly.

De Kathedraal is blij om hem op 3 september te mogen verwelkomen. De datum van zijn officiële aanstelling zal later meegedeeld worden.

Moge de Heer, op voorspraak van O.L.V. van Bevrijding, St.-Michiel en St.-Goedele en de Zalige Jan Ruusbroec, de nieuwe deken de nodige kracht geven voor het welzijn van onze dekenij en de hem voorbestemde taken.