Woensdag 17 april 2019 om  20 uur:

Dit is een trio ensemble met Romain Dayez, bariton, Thomas Baeté, Gamba en Xavier Deprez, orgel.
Van het gregoraanse naar de barok, (Johann Sebastian Bach, Marin Marais) met een moderne werk van Xavier Deprez, dit is de Christelijk figuur van de lijdende dienaar, door de profeet Jesaja geevoceerd, die zal tot licht gebracht woorden. Toegang vrij.