Geachte heer, mevrouw

Beste vrienden van Ars in Cathedrali

De afgelopen weken hebben vele festivals hun concertseizoen geannuleerd of uitgesteld. Ook wij zijn, in het belang van onze gezondheid,  genoodzaakt deze beslissing te nemen.

De maatregelen die onlangs werden genomen door de Nationale Veiligheidsraad, laten ons inderdaad niet toe om het Festival Ars in Cathedrali 2020 in juli en augustus te organiseren. De editie van 2020 wordt daarom verplaatst naar de zomer van 2021.

 We keken er naar uit om dit jaar het 20-jarig jubileum te vieren van het imposante Grenzing-orgel van de kathedraal van Brussel.

Dit monumentale instrument, dat als een zwaluwnest onder de gewelven van het schip hangt, is door zijn indrukwekkende constructie en rijk kleurenpalet één van de meest inspirerende orgels van België. Voor deze feesteditie hadden we een speciaal programma voor ogen, waarin we, naast de organisten-titularis van de kathedraal, Belgische en buitenlandse artiesten samenbrachten, zoals Bernard Foccroulle, Olivier Latry, Ludgar Lohman, Rie Hiroe, Svetlana Berezhnaya en het ensemble Bach+ o.l.v. Bart Naessens.

Deze programmatie zullen we zo goed als mogelijk overnemen naar de editie van 2021.

Het concert op woensdag in de Goede week, dat op 8 april jl. moest plaatsvinden is eveneens uitgesteld naar 2021. Dit geldt ook voor de mooie tentoonstelling van de werken van  Caroline Chariot-Dayez “De plooien van het onzichtbare” die voorzien was vanaf eind mei. Ons Kerstconcert, voorzien op 26 december 2020 blijft behouden

 Toch worden dit jaar in de kathedraal nog twee zomerconcerten georganiseerd, zonder publiek.

Bart Jacobs en Xavier Deprez bieden u in juli en augustus twee live streamingconcerten aan op de drie orgels van de kathedraal. Tijdens het eerste concert bespelen zijn het Grenzing orgel, in het tweede concert komen ook beide Collon-orgels van de kathedraal aan de beurt. Meer info over deze concerten volgt later.

 Daarnaast zullen we in het laatste weekend van september, indien de huidige crisis dit toelaat, de feestdag vieren van Sint-Michiel met muziek tijdens en rond de erediensten.

Intussen kunt u genieten van een video van het orgelduo 422play, opgenomen op het Grenzing orgel van de kathedraal, waarmee deze feesteditie van het 20 jarig jubileum feestelijk zou geopend worden . https://youtu.be/PxNhOi3b_KE

Met vriendelijke groeten,

Xavier Deprez en Bart Jacobs, namens de vzw Cultuur & Toerisme

 

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden, en niettegenstaande onze beperkte activiteiten dit jaar, blijft uw financiële steun meer dan ooit onontbeerlijk. Deze crisis toont aan hoe onmisbaar cultuur en muziek zijn voor ons samenleven. Ars in Cathedrali heeft de plicht om onze artiesten, zo zwaar getroffen door de crisis, te ondersteunen. Wij wensen tevens over de nodige middelen te beschikken om ons opnieuw te ontplooien in 2021.

Wij zijn u dan ook zeer dankbaar voor uw giften die kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de structurele mededeling ***182/0240/00181***. Giften vanaf 40€ genieten van een belastingsvermindering. Mocht U wensen deel uit te maken van ons Ere-comité, dan stellen wij U voor een gift te storten ten bedrage van 100€ of meer.

 

Wij danken u van harte voor uw aandacht en trouwe vrijgevigheid.

                            Claude Castiau                                                     Bernard van de Walle de Ghelcke              

                            Deken, Voorzitter                                                  Secretaris-generaal             

Cultuur en Toerisme VZW

Claude Castiau* Xavier Deprez* Bart Jacobs* Bernard van de Walle de Ghelcke* Marc Thiebaut* Anne van der Vaeren* Yvan Cardon de Lichtbuer* Cécile de Vuyst* Erwin De Wolf* Cécile de Meester* Pierre Lebeau*