Ars in Cathedrali

Orgel en vocale muziekfestival - Elke Dinsdag 20.00

 

Ons Beleid betreffende de Bescherming en Verwerking van Persoonsgegevens (click hier)

 

Dit is al de 7e editie van het Ars in Cathedrali-festival !

Het orgel- en vocale muziekfestival van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathe- draal is een tonisch programma van zeven concerten rond JS Bach, evenals rond Couperin, Jongen en het middeleeuwse repertoire. 

Gemeenschappelijk thema: In Vuur en Vlam !

Met een wonderbaarlijk instrument zoals het monumentale Grenzing-orgel zal het publiek zich moeiteloos kunnen laten meeslepen door de dynamiek van internationaal vermaarde ensembles en musici. 

Op het programma dit jaar, zal het legendarische werk van Johann Sebastian Bach “Der Kunst der Fuge” worden uitgevoerd door Albrecht Koch (Duitsland ).

De solo orgelconcerten worden afgewisseld met het orgel in dialoog met vocale of instrumentale ensembles. 

Zoals elk jaar zal de organist op een gigantisch scherm zicht- baar zijn, wat het publiek in staat stelt om het spel van de kunstenaar beter te volgen en deel te nemen aan de intimiteit van zijn muziek. 

 

Hier is het programma :

10I07I201820.00
« In Simplicitate » : Bart Jacobs, orgel, Ensemble Psallentes

1007 Werken : gregoriaanse, John. Bull, Dietrich Buxtehude, Sigfrid Karg-Elert. 

     Het ensemble Psallentes is in laatmiddeleeuwse muziek gespecialiseerd. Met de titularis-organist Bart Jacobs putten zangeressen van Psallentes ondermeer uit Brusselse bronnen voor een programma dat de interactie tussen gregoriaans en or- gel exploreert. Naast het aloude en herkenbare gregoriaans weerklinkt dan ook op gregoriaans geïnspireerde orgelmuziek van John Bull, Dietrich Buxtehude en Sigfrid Karg-Elert, naast delen uit de Missa « In Simplicitate » voor zangeressen en orgel van Jean Langlais. 

 

 

 

 

17I07I201820.00
« Bach für den Frieden » Ute Gremmel-Geuchen (D), orgel

1707

Werken : Johann Sebastian Bach, Thomas Blomenkamp. 

     De Duitse organist Ute Gremmel-Geuchen, is een autoriteit in de interpretatie van het barokrepertoire, zowel als prijswinnares van internationale wedstrijden als dankzij haar op- names van JS Bach. Haar selectie van virtuoze stukken van JS Bach zal worden uitvergroot door de aanwezigheid van een hedendaags werk van Thomas Blomenkamp, Da Pacem, gebouwd op een lutheraans koraal. 

 

 

 

24I07I201820.00
« De Liège à Paris : l’école française d’orgue ! » Luc Ponet, orgue, Ensemble Utopia 

2407

Œuvres : Henry Du Mont, Louis & François Couperin. 

     Het Prinsdom Luik was eeuwenlang, tot aan de Franse Revolutie, een rijk cultureel centrum, op de scheidingslijn tussen de Romeinse en Germaanse culturen. Daar ontwikkelde zich een specifieke orgelcultuur, met Henry Du Mont en Lambert Chaumont, die de kathedraal van Luik en de collegiale kerken van Maastricht en Tongeren deden daveren De volgende generatiecomponisten aan het Franse hof, Lully en Couperin, liet zich inspireren door de kunst van Du Mont. 

Op het programma staan, werken van Simon Lohet, het Orgel- manuscript van Tongeren, Henry Du Mont, Lambert Chaumont, Louis Couperin en François Couperin. Luc Ponet, titularis van de basiliek van Tongeren, bespeelt de drie orgels van de kathedraal, en de zangers van Utopia zullen verschillende ruimtes van de kathedraal gebruiken. 

 

 

31I07I201820.00
« Quasi una Fantasia : improvisatie » Stéphane Mottoul, orgel

3107a

Werken : Improvisatie. 

     De jeugdige Stéphane Mottoul studeerde aan het IMEP, Namen, het Conservatoire Supérieur de Paris en de Staatliche Hochschule Stuttgart.

Hij is laureaat van verschillende internationale wedstrijden zoals Dudelange en Etretat. Hij maakte de improvisatie tot een van zijn specialiteiten. 

     De Fantasie wordt het thema van dit improvisatieconcert, gaande van barok en Duitse romantiek tot Franse symfonische stijl. 

 

 

 

 

07I08I201820.00

« Der Kunst der Fuge » Albrecht Koch (D), orgel

0708a

Werken : Johann Sebastian Bach.

     De Kunst der Fuge met vuur en vlam spelen, dat is de uitdaging die de organist op 7 augustus zal opnemen. Albrecht Koch is de titularis van één van de meest mythische orgels ter wereld, met name het orgel gebouwd in Freiberg (Saksen) in 1714 door de Duitse Gottfried Silberman, een tijdgenoot van JS Bach zelf. 

De Kunst van de fuga is een onafgewerkt werk dat JS Bach aanving rond 1740-1742 en die hij doorwerkte tot aan zijn dood. Het bevat 14 fuga’s en 4 kanons. Het werk werd voltooid door zijn zoon Carl Philip Emmanuel Bach. Dit werk wordt beschouwd als één van de grootste pronkstukken van de westerse muziek.  

 

 

21I08I201820.00
« Bach unter den Wiener » Roman Summereder (AU), orgel

2108a

Werken : Johann Sebastian Bach & Anton Heiller 

       Met de steun van de Republiek Oostenrijk, ter gelegenheid van diens voorzitterschap van de Europese Unie 

 

       Bach in Wenen is de titel van het concert dat Roman Summereder, één van de grote figuren van het Europese orgel (professor aan de universiteit, talrijke onderscheidingen voor zijn opnamen van hedendaagse muziek) zal geven. Hij was een van de studenten van Anton Heiller, een componist die het programma met JS Bach zal delen. 

Het concert vindt eerst plaats op het koororgel van Patrick Collon (werken van Bach) en vervolgens op het Grenzing-orgel (werken van Heiller).  

 

 

28I08I201820.00
« Le siècle de Joseph Jongen » 

Sopraan : Sopraan: Laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd Zang 2018 

Ensemble Oxalys, Xavier Deprez, orgel

2808a

Werken : Joseph Jongen, Albert Roussel, Jean Cras. 

     Om te eindigen in vurigheid en schoonheid, zal «de eeuw van Joseph Jongen» het prachtige ensemble Oxalys samenbrengen met zes muzikanten, de organist Xavier Deprez, en een laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd 2018 (zang). Naast Jongen zullen werken van A. Roussel en J. Cras (La Flûte de Pan) ons onderdompelen in de droomachtige en virtuoze wereld van de « Belle Époque ». 

 

 

 

 

De Sint Michiel en Sint Goedelekathedraal is door zijn kunsthistorische en spirituele geschiedenis een uitgelezen plaats om de banden tussen kunst en christelijk geloof te vieren. Daarom is de aalmoezenier van de kunstenaars voor Brussel traditioneel verbonden met dit historisch gebedshuis. 

Kunst in de Brusselse Kathedraal

Sinds veertig jaar organiseert de kathedraal concerten. Elk jaar gaat het om:

  • een concert voor de Goede Week, op de woensdag van de Goede Week, in het koor van de kathedraal.
  • elke dinsdag om 20u in de maanden juli en augustus: concerten waarbij het orgel centraal staat. Xavier Deprez en Bart Jacobs staan in voor de programmatie. Af en toe leveren dans en andere instrumenten ook een bijdrage tot deze concerten.
  • het concert van de Vrienden van de Kathedraal, in de loop van de maand november. Yvan Cardon de Lichtbuer staat in voor de programmatie. yvan.cardon@telenet.be

Uitzonderlijk vinden ook theatervoorstellingen plaats in de kathedraal.

Cultuur en Toerisme vzw behartigt en financiert de culturele uitstraling van de kathedraal. Zij coordineert de concerten, tentoonstellingen, Feestmissen en Zondagsmuziek. Om deel te maken van het erecomitee van de concerten, gelieve een mail te schrijven naar arsincathedrali@gmail.com: Cultuur en Toerisme vzw, Wildewoudstraat 15, 1000 Brussel.

U kunt de aktiviteiten van Cultuur en Toerisme steunen door uw giften te storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning boudewijnstichting, met vermelding ***182/0240/00181***. Giften van meer dan 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. Bij voorbaat hartelijk dank!

Het programma van de tentoonstellingen, concerten, Feestmissen en Zondagsmuziek worden bekendgemaakt in de brochure 'Kunst & Geloof'. Indien u deze brochure went te ontvangen, volstaat het een mail te schrijven naar arsincathedrali@gmail.com.